BORA Cool

SMART, WELL-ORGANISED FOOD REFRIGERATION.

Naša chladnička vďaka dvom oddielom - na chladenie a skladovanie - ponúka najlepšie teplotné podmienky pre rôzne potraviny. Oddelenie BORA Fresh zero s reguláciou vlhkosti a teplotami okolo 0 °C je navrhnuté na optimálne uchovávanie potravín.

ĽUBOVOĽNÝ DIZAJN PODĽA VAŠICH POTREB
S našimi variantmi výbavy si môžete chladničku BORA navrhnúť podľa vlastných potrieb.

Široká ponuka: s mrazničkou dosahujúcou teploty - 18 °C a nižších a bez nej
Náš chladiaci systém je voliteľne k dostaniu s mraziacim priestorom dosahujúcim teploty -18 °C a nižších. Pri tejto teplote môzete potraviny zamraziť a uchováte ich čerstvé po dlhú dobu.