BORA UEBFES

Bezpečnostná konštrukčná súčasť

Spoločnosť BORA ponúka pomocou ochrany proti zásahom koncovému zákazníkovi plnú bezpečnosť zabudovaním puzdra do steny v bezprostrednej blízkosti (vzdialenosť potrubia <= 900 mm) motora ventilátora.