BORA EFRV110

Prechodka z okrúhleho na ploché potrubie