BORA EFRV

Prechodka z okrúhleho na ploché potrubie