BORA EFRG

Prechodka z okrúhleho na ploché potrubie - rovná