OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

SÚŤAŽ - DAROVAČKA

Zapojte sa do súťaže/ darovačky s Kuchynským štúdiom Špaček. Stačí ak dáte našej FB stránke „Kuchynské štúdio Špaček - kuchyne Schüller“ LIKE (páči sa mi to) a pod príspevok do komentáru napíšete komu by ste výhru venovali a ste zaradení do súťaže o darčekové ceny od spoločnosti BORA Holding GmbH (3x knižka s receptami v anglickom jazyku), 3x zástery a sada hrnčekov od spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., 2x čistiaci prostriedok a 1x sada varešiek od spoločnosti Electrolux Slovakia, s.r.o., 3x čistiace handričky na sklo od spoločnosti RAVAL TRADE, s.r.o., 3x meter od spoločnosti Schüller Möbelwerk KG (ceny budú prerozdelené do troch balíčkov). Spoločnostiam za venované predmety ďakujeme.  

Darovačka začína 8.11.2018  vyžrebujeme piatich víťazov, ktorý získajú ceny.

Prečítajte si podmienky súťaže.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Spoločnosť P&Ľ Špaček s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35796138, IČ DPH: SK2020223425, prevádzkovateľ portálu www.spacek.sk (ďalej len usporiadateľ súťaže / darovačky) organizuje v období 8.11.2018 do 20.11.2018 na území Slovenskej republiky súťaž / darovačku.
 2. Do súťaže / darovačky sa počas jej trvania (8.11.2018- 20.11.2018) môže zapojiť každý, kto pod fotku do komentára na Facebooku napíše meno komu by výhru venoval a dá like našej FB stránke a tým splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže. Súťažiacim nemôže byť fyzická osoba mladšia ako 18 rokov.
 3. Súťažiaci je zaradený do súťaže ak dá LIKE našej FB stránke a napísaní komentára pod príspevkom s menom komu by výhru daroval.
 4. Výhercom sa stáva osoba, ktorá bude vyžrebovaná dňa 20.11.2018 a bude o výhre informovaná označením v komentári prípadne FB správou v nasledujúcich dňoch. Predmetom výhry sú darčekové ceny od spoločnosti BORA Holding GmbH (3x knižka s receptami v anglickom jazyku), 3x zástery a sada hrnčekov od spoločnosti BSH domáci spotřebiče, s.r.o., 2x čistiaci prostriedok a 1x sada varešiek od spoločnosti Electrolux Slovakia, s.r.o., 3x čistiace handričky na sklo od spoločnosti RAVAL TRADE, s.r.o., 3x meter od spoločnosti Schüller Möbelwerk KG. Ceny pre výhercov budú rozdelené náhodne. Výherca bude označený v komentári alebo kontaktovaný FB správou. Meno výhercu bude zverejnené na facebookovej stránke Kuchynské štúdio Špaček – kuchyne Schüller. Výhercom budú presné informácie o výhre zaslané FB správou po overení kontaktných údajov.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhry v súťaži neexistuje právny nárok. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 6. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti P&Ľ Špaček s.r.o. a ich rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
 7. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci i hlasujúci súhlas s týmito pravidlami a podmienkami súťaže.
 8. Na zaradenie do súťaže, resp. na ceny nie je právny nárok. Vymáhanie cien alebo účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v hotovosti.
 9. Za dodanie výhry plne zodpovedá P&Ľ Špaček s.r.o.. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži.
 11. O súťaži informujú komunikačné zdroje súvisiace so stránkou www.spacek.sk.
 12. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie organizátora ohľadom všetkých záležitostí je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.
 13. Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 08.11.2018.
 14. Usporiadateľ má právo súťaž zatraktívniť ďalšími cenami.
 15. Doručovanie cien je možné len v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Ochrana osobných údajov

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže alebo darovačky a splnením jej podmienok dávajú P&Ľ Špaček s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov P&Ľ Špaček s.r.o., nie je schopné súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby P&Ľ Špaček s.r.o. samé, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenalo osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávalo, zhromažďovalo, usporadúvalo, vyhľadávalo, prehľadávalo, kombinovalo, preskupovalo, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží osobné údaje poskytovalo a sprístupňovalo sprostredkovateľom -zmluvným partnerom, a to najmä dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď...), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa prihlásenia do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je odvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. P&Ľ Špaček s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Aktuality

 • 23 Sep 2019

  Výstava AREA 30 Lohne 2019

  Prinášame vám novinky z výstavy AREA 30 v Lohne, kde firma Schuller prezentovala najnovšie trendy na rok 2020.

 • 08 Máj 2016

  Showroom Bora - Nemecko, Raubling

  BORA - praktické a technické informácie zo školenia, showroom plný inšpirácií, praktické a funkčné varenie na BORA spotrebičoch. Neustále sa snažíme o to, aby sme našim zákazníkom vedeli poskytnúť čo najefektivnejšie informácie. 

 • 15 Mar 2016

  Panelový systém - Next Cube

  Panelový systém - Next Cube je efektývny obklad steny medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami. Systém sa dá vyskladať zo skla alebo vysokotlakého laminátu. Na tento obklad je možné zavesiť rôzne praktické príslušenstvo, ktoré dizajnovo oživí vašu kuchyňu.

archív